El primer cant de l’Inferno a les versions d’Andreu Febrer i de Josep Maria de Sagarra: una anàlisi de traducció

TítolEl primer cant de l’Inferno a les versions d’Andreu Febrer i de Josep Maria de Sagarra: una anàlisi de traducció
Publication TypeArticle de revista
Any 1994
AuthorsFulquet, Josep M.
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Volum4
Pàgines95-116