Traduccions d’obres literàries al català (s. XIX-1939)

Mostrant 1 - 20 de 1464

About, Edmond

El nas d’un notari. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.

Agustí i Albanell, Antoni

Diàlechs. De les armes y llinatges de la noblesa d’Espanya. Barcelona: Llibreria Antiga i Moderna de S. Babra, 1917.

Agustí, Sant

Confessions de Sant Agustí. Barcelona: Lluís Gili, 1931.

Aicard, Jean

El delicte d’ésser bo. Barcelona: Llibreria Millà, 1936.

Alanic, Mathilde

Foc vell sota la cendra. Barcelona: Bosch, 1934.

Alcoatí

Libre de la figura del uyl. Barcelona: Impremta “La Renaixença”, 1933.

Alcoforado, Sor Mariana

Cartes d’amor. Barcelona: Impremta Ràfols, 1918.

Alfons X el Savi

Les “Cantigas” del Rei N’Anfós el Savi. Barcelona: Impremta d’Eugeni Subirana; Vida Cristiana, 1927.

Algernon, Francis

La tragèdia de l’opi. Barcelona: Impremta Ràfols, 1918.

Alighieri, Dante

La Divina comèdia. Barcelona: Tipografia Catalana, 1907.
La Vida nova. Barcelona: Avenç, 1903.
La Comedia. Barcelona: Librería de D. Álvaro Verdaguer; Imprenta de Jaime Jepús, 1878.
La Comedia. Barcelona: Jaime Jepús, 1878.
La Vida nova. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.
La Divina comèdia. Barcelona: Tipografia Católica Casals, 1923.
Sentencias catholicas del divi poeta Dant florenti. Barcelona: Casa de la Caritat, 1922.
La Divina comèdia. Barcelona: Altés impressor, 1921.
La Divina comèdia. Barcelona: Arthur Suarez, 1908.

Alloucherie, Jean

Nits de Sevilla (Un més entre els rebels). Barcelona, Madrid: Edicions Europa-Amèrica, 1937.

Almquist, Carl Jonas Love

Carles Utter; El bon Pastor. Barcelona: Taller Gràfic A. Porta, 1924.

Pàgines

Subscriure a Traduccions d’obres literàries al català (s. XIX-1939)