Traduccions d’obres literàries al català (s. XIX-1939)

Mostrant 1381 - 1400 de 1464

Wette, Adelheid

Ton i Guida. Barcelona: Gustau Gili, editor, 1918.
Ton i Guida. Barcelona: Fidel Giró; Joventut, 1901.

Whitman, Walt

Fulles d’herba. Barcelona: Orfeó Atlàntida, 1928.
Fulles d’herba. Barcelona: L’Avenç, 1909.

Wilde, Oscar

La importància d’ésser fidel. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1938.
El príncep feliç. Barcelona: La Rosa dels Vents, 1938.
La balada de la presó de Reading. Barcelona: La Rosa dels Vents, 1937.
El fantasma de Canterville. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.
El príncep feliç. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.
El retrat de Dorian Gray. Badalona: Proa, 1930.
El vano de Lady Windermore. Barcelona: Salvador Bonavia, editor, 1923.
Salomé. Barcelona: Àlvar Verdaguer, 1910.
Salomé. Barcelona: Fidel Giró, impressor, 1908.
Noveletes. Barcelona: Fidel Giró, 1906.

William Shakespeare

¡Com més petita és la nou..!. Barcelona: Llibreria Bonavia, 1929.
La tragèdia de Macbeth. Barcelona: Tipografia L’Avenç, 1908.
La tragèdia d’Othel·lo. Barcelona: Impremta La Renaixença, 1929.
Macbeth. Barcelona: Estampa d’E. Domènech, 1908.
Macbeth. Barcelona: Editorial Barcino, 1928.
Enric IV. Primera part. Barcelona: Estampa d’E. Domènech, 1907.

Pàgines

Subscriure a Traduccions d’obres literàries al català (s. XIX-1939)