Fonts primàries

Mostrant 981 - 1000 de 1137

Thomas S Eliot

Thomas, P.

Thompson, C. M.

La literatura anglesa avui. Barcelona: 1948.

Thone, Frank

La longevitat dels animals. Barcelona: 1949.

Tilleux, Maurice

Les aventures de Gil Pupil·la. L’infern de xica-xic. Girona: Publicacions Secretariats Catequístics, 1968.

Tillieux, M.

El guant de tres dits. Una ventura de Gil Pupil·la. Girona: Publicacions Secretaris Catequístics, 0.

Tillieux, Maurice

Les aventures de Gil Pupil·la. Les tres taques. Girona: Publicacions Secretaris Catequístics, 0.
Les aventures de Gil Pupil·la. Festival sobre quatre rodes. Girona: Publicacions Secretariats Catequístics, 0.

Tippen, Leonard

Toro, José

Torrens, R.

Teatre. Los delfines, psudo-literatura del moment. Barcelona: Oriflama Edicions, 1969.

Torrents, Ricard

Kafka, Kafkià?. Barcelona: Oriflama Edicions, 1974.

Torres i Mestres, Estanislau

“De la terra a la lluna” de Jules Verne. Barcelona, Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1962.

Torres, Estanislau

“El dia més llarg”, de Cornelius Ryan. Col·lecció Isard. Barcelona, 1965. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1965.
“Parany per a una noia”, de Sébastian Japrisot; “Mà forta”, de Terry Stewart. Barcelona, Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1964.
“Amb la por al cos”, per Margaret Millar, trad. de Rafael Tasis. Barcelona, Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1964.
“Quinze dies a Urgain”, de J. A. Loidi Bizcarrondo, versió catalana de Josep Aquirre. Barcelona, Abadia de Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1962.

Toscanini, Artur

Trakl, Georg

Psalm; Godrek. Vic: 1960.

Pàgines

Subscriure a Fonts primàries