Assaig sobre les dades immediates de la consciència. La intuïció filosòfica

TítolAssaig sobre les dades immediates de la consciència. La intuïció filosòfica
Publication TypeLlibre
AuthorsBergson, Henri