El bon so de Shakespeare en català

TítolEl bon so de Shakespeare en català
Publication TypeArticle de revista
Any 1982
AuthorsFolch, Joaquim Vilà i
Títol secundariSerra d’Or
Volumany XXIV
Tom270
Pàgines55-56