Sobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans

TítolSobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans
Publication TypeArticle de revista
Any 1984
AuthorsJovani, Lluís Urpinell i
Títol secundariQuaderns de Traducció i Interpretació
Tom4
Pàgines127-131