Sobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans

TítolSobre la història de la traducció de poesia anglesa i nord-americana als Països Catalans
Publication TypeArticle de revista
AuthorsJovani, Lluís Urpinell i