Marià Manent i les seves interpretacions de lírica xinesa

TítolMarià Manent i les seves interpretacions de lírica xinesa
Publication TypeArticle de revista
AuthorsTeixidor, Joan