Traducció, edició, ideologia: Aspectes sociològics de les traduccions de La Bíblia i de L’Odissea al català

TítolTraducció, edició, ideologia: Aspectes sociològics de les traduccions de La Bíblia i de L’Odissea al català
Publication TypeLlibre
AuthorsParcerisas, Francesc