Estudio de las revistas literarias de Vanguardia: L’Amic de les Arts, Hèlix y Arts

TítolEstudio de las revistas literarias de Vanguardia: L’Amic de les Arts, Hèlix y Arts
Publication TypeLlibre
AuthorsMartínez, Esperanza Moreno
Tertiary AuthorsMolas, Joaquim(dir.)