Nota sobre les traduccions de tràgics grecs: Sobre humanisme i filologia clàssica a començaments de segle

TítolNota sobre les traduccions de tràgics grecs: Sobre humanisme i filologia clàssica a començaments de segle
Publication TypeCapítol de llibre
AuthorsMiralles, Carles