L’hexàmetre i el dístic elegíac en la poesia catalana

TítolL’hexàmetre i el dístic elegíac en la poesia catalana
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMedina, Jaume