Una aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium: La doble traducció catalana

TítolUna aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium: La doble traducció catalana
Publication TypeArticle de revista
Any 1986
AuthorsMartínez, Tomàs
Títol secundariLlengua i Literatura: Revista Anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
Tom1
Pàgines11-149