Una aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium: La doble traducció catalana

TítolUna aproximació a les traduccions peninsulars de les Epistulae ad Lucilium: La doble traducció catalana
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMartínez, Tomàs