Bibliografía de traducciones al español de John Dos Passos, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway: Noticia biográfica y comentarios críticos

TítolBibliografía de traducciones al español de John Dos Passos, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway: Noticia biográfica y comentarios críticos
Publication TypeLlibre
AuthorsM. Sala, Teresa Llorens i, and Concepció Porcar i Ferrer