Notas sobre Joubert en España

TítolNotas sobre Joubert en España
Publication TypeArticle de revista
Any 1987
AuthorsJosa, Núria Illas i
Títol secundariQuaderns de Traducció i Interpretació
Tom8-9
Pàgines247-256