Hans Christian Andersen en la literatura infantil catalana

TítolHans Christian Andersen en la literatura infantil catalana
Publication TypeLlibre
Any 1975
AuthorsGil, María José Frai
EditorialEscola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació
LlocBarcelona
Notes

Memòria de final de carrera.