Marçal Olivar: setanta anys d’humanisme

TítolMarçal Olivar: setanta anys d’humanisme
Publication TypeArticle de revista
Any 1993
AuthorsFontbona, Francesc
Títol secundariRevista de Catalunya
Tom72
Pàgines101-105