Entre l’alba i el vent: Marià Manent en la poètica postsimbolista

TítolEntre l’alba i el vent: Marià Manent en la poètica postsimbolista
Publication TypeArticle de revista
AuthorsBou, Enric