Expansió cultural del franciscanisme a Catalunya

TítolExpansió cultural del franciscanisme a Catalunya
Publication TypeArticle de revista
Any 1922
Authorsde Rubí, Basili
Títol secundariEstudios Franciscanos
Tom29
Pàgines393-396