Sobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada

TítolSobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada
Publication TypeArticle de revista
Any 1972
AuthorsBalasch, Manuel
Títol secundariSerra d’Or
Volumany XIV
Tom149
Pàgines35-36