Sobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada

TítolSobre els hexàmetres ribians i la meva versió de la Ilíada
Publication TypeArticle de revista
AuthorsBalasch, Manuel