Aproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya

TítolAproximació a la teoria de la traducció literària a Catalunya
Publication TypeArticle de revista
AuthorsBadosa, Cristina