Notes sobre la recepció de Leopardi en la cultura catalana del s. XIX

TítolNotes sobre la recepció de Leopardi en la cultura catalana del s. XIX
Publication TypeLlibre
AuthorsCorominas, Rossend Arqués
Tertiary AuthorsMolas, Joaquim(dir.)