Presència de la tradució clàssica en la Renaixença catalana

TítolPresència de la tradució clàssica en la Renaixença catalana
Publication TypeCapítol de llibre
AuthorsFiol, Eduard Valentí i