Significació dels Himnes Homèrics de Joan Maragall a Carles Riba

TítolSignificació dels Himnes Homèrics de Joan Maragall a Carles Riba
Publication TypeCapítol de llibre
Any 2003
AuthorsTeixidó, Ramon Torné i
EditorCabré, Rosa, Montserrat Jufresa, and Jordi Malé
Títol secundariPolis i nació. Política i literatura (1900-1939)
VolumAnnexos 2
Pàgines131-141
EditorialSocietat catalana d’estudis clàssics
LlocBarcelona
Paraules clau00 estudi històric; 01 poesia; 01 poesia èpica; 02 Classicisme; 02 humanisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 03 ideologia; 03 influència; 03 recepció; 04 traducció; 04 traduccions directes; 05 assimilació; 06 literatura catalana; 06 literatura grega; 1890-1906; 1906-1923; Homer; Maragall, Joan; Riba, Carles
Abstract

Ramon Torné analitza la influència i la relació entre Joan Maragall, que representa una poesia oposada al cànon poètic i estilístic noucentista, i Carles Riba, que s’insereix de ple dins del corrent del nou-cents i que ha fet traduccions segons els paràmetres de la poesia classicitzant. Es tracta d’una doble connivència que aquí s’analitza a partir de les consideracions sobre els Himnes Homèrics de Maragall i la traducció de l’Odissea de Riba de 1919.