La traducció literària en català al segle XX: Alguns títols representatius

TítolLa traducció literària en català al segle XX: Alguns títols representatius
Publication TypeArticle de revista
Any 1998
AuthorsArús, Joan Sellent
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Tom2
Pàgines23-32
Paraules clau00 estudi descriptiu; 00 estudi històric; 02 Noucentisme; 03 estil; 03 Història de la traducció; 03 ideologia; 03 llengua; 04 traducció; 04 traduccions directes; 04 traduccions indirectes; 05 adaptació; 06 literatura catalana; 06 literatura estrangera; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Carner, Josep; Riba, Carles; Sagarra, Josep M. de
Abstract

Les traduccions tenen un pes decisiu en la nòmina de textos literaris publicats en català durant el segle XX, tant per la seva quantitat com per la influència que han tingut a l’hora de posar en circulació uns determinats models de llengua i d’estil. El Noucentisme es va servir de la traducció com un dels principals vehicles per fixar el seu model de català literari; alguns dels escriptors noucentistes més notables -entre els quals destaca, sobretot, Josep Carner- es van dedicar profusament a la traducció, i l’empremta dels seus criteris lingüístics, estilístics i traductològics ha influït en la traducció catalana al llarg de tot aquest segle.