La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya: un assaig de repressió cultural

TítolLa dictadura de Primo de Rivera a Catalunya: un assaig de repressió cultural
Publication TypeLlibre
AuthorsRosich, Josep M. Roig