El malentès del Noucentisme: Tradició i plagi a la prosa catalana moderna

TítolEl malentès del Noucentisme: Tradició i plagi a la prosa catalana moderna
Publication TypeLlibre
Any 1996
AuthorsPericay, Xavier, and Ferran Toutain
EditorialProa
LlocBarcelona
Paraules clau00 estudi descriptiu; 00 estudi teòric; 02 Noucentisme; 02 postguerra; 03 crítica; 03 estil; 03 ideologia; 03 influència; 03 llengua; 06 literatura catalana; 06 literatura estrangera; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Andersen, Hans Christian; Benguerel, Xavier; Carner, Josep; Defoe, Daniel; Dickens, Charles; Espriu, Salvador; Ferrater, Gabriel; Folch i Torres, Josep M; Fuster, Joan; Juan Arbó, Sebastià; Llor, Miquel; Molière [Poquelin, Jean-Baptiste]; Oller, Narcís; Ors, Eugeni d’; Pedrolo, Manuel de; Pla, Josep; Poe, Edgar Allan; Proust, Marcel; Riba, Carles; Rodoreda, Mercè; Sagarra, Josep M. de; Sales, Joan; Serrahima, Maurici; Shakespeare, William; Soldevila, Carles; Swift, Jonathan; Tolstoi, Lev; Twain, Mark; Verdaguer, Jacint
Abstract

Assaig que explora les arrels i l’evolució de la prosa catalana contemprorània a través de l’obra d’una tria significativa d’autors. Aquest assaig fa una lectura crítica del concepte de llengua literària i hi fa una aproximació a mig camí entre l’estilística, la història literària i els estudis culturals.