Marià Manent: El traductor

TítolMarià Manent: El traductor
Publication TypeArticle de revista
Any 1999
AuthorsParcerisas, Francesc
Títol secundariRevista del Col·legi.Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Tom109
Pàgines23-25
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 03 edició; 04 traduccions indirectes; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 06 literatura danesa; 06 literatura nord-americana; 06 literatura xinesa; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Andersen, Hans Christian; Chesterton, G. K; Coleridge, Samuel Taylor; Dickinson, Emily; Keats, John; Kipling, Rudyard; Li-Po; Manent, Marià; Pound, Ezra; Shelley, Percy B; Thomas, Dylan; Wang Wei; Yeats, William Butler
Abstract

Repàs a la tasca traductora de Marià Manent, reconeguda com un model influent d’anostrament i d’importació de valors forans, en especial en el cas dels poetes romàntics anglesos i de la lírica xinesa.

Notes

Publicat a la secció “Marià Manent, cent anys”.