Consideracions sobre el Shakespeare de Josep M. de Sagarra

TítolConsideracions sobre el Shakespeare de Josep M. de Sagarra
Publication TypeArticle de revista
Any 1973
AuthorsFabre, Josep Palau i
Títol secundariEstudios Escénicos.Cuadernos del Instituto del Teatro
Tom17
Pàgines65-74
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 teatre; 03 estil; 03 llengua; 04 traducció; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 1939-1975; Sagarra, Josep M. de; Shakespeare, William
Abstract

Estudi sobre les traduccions que Josep Maria de Sagarra va fer de les obres de William Shakespeare. Palau explica els procediments traductors fets servir per Sagarra, centrant-se tant en la llengua com en la versificació, amb la qual cosa pot valorar què vol dir realment l’usadíssim verb sagarrejar. Palau també explica la manera de treballar de Sagarra i el procés de publicació d’aquestes traduccions.

Notes

Datat el desembre del 1971. Dins: “Monogràfic: Shakespeare a Catalunnya”