Lectures del Romanticisme

TítolLectures del Romanticisme
Publication TypeLlibre
Any 2006
AuthorsObiols, Armand
Tertiary AuthorsAmat, Anna Maria(ed.
Títol terciariRagtime
Volum7
EditorialFundació La Mirada
LlocSabadell
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 assaig; 01 narrativa; 01 poesia; 01 teatre; 02 Romanticisme; 03 estil; 03 poètica; 03 recepció; 04 literatura comparada; 06 literatura alemanya; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 06 literatura francesa; 06 literatura italiana; 06 literatura russa; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; Austen, Jane; Chateaubriand, François-René; Foscolo, Ugo; Goethe, Johann Wolfgang von; Gógol Nikolai; Manzoni, Alessandro; Novalis Handenberg, Friedrich von; Obiols, Armand
Abstract

Escrits inèdits de l’autor, procedents de l’arxiu de la família Trabal. Són divuit monografies sobre els més grans autors del romanticisme europeu. A partir d’Alemanya, amb Novalis i Schlegel, el trajecte va resseguint altres terres, com Rússia, França, Itàlia, i Anglaterra. I després tres capítols dedicats a Shakespeare, Racine i Homer. Utilitza un estil brillant i ple d’amenitat, i sovint té intuïcions originalíssimes, que mostren tota la seva passió per la literatura.