Sobre les relacions entre dues cultures: la russa i la catalana

TítolSobre les relacions entre dues cultures: la russa i la catalana
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMolas, Joaquim