Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània

TítolAproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània
Publication TypeLlibre
AuthorsMuntaner, Josep Massot i