La primera recepció de l’haikú en la literatura catalana

TítolLa primera recepció de l’haikú en la literatura catalana
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMas, Jordi, and Marcel Ortín