L’herència romàntica en l’obra de Marià Manent

TítolL’herència romàntica en l’obra de Marià Manent
Publication TypeArticle de revista
Any 2006
AuthorsMarrugat, Jordi
Títol secundariEls Marges
Tom78
Pàgines81-105
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Modernisme; 02 Romanticisme; 03 estil; 03 forma; 03 influència; 03 mètrica; 03 poètica; 03 recepció; 04 traducció; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; Blake, William; Coleridge, Samuel Taylor; Keats, John; Manent, Marià; Shelley, Percy B; Wordsworth, William
Abstract

Estudi de la influència dels poetes romàntics anglesos (Blake, Coleridge, Keats, Shelley i Wordsworth) en l’obra de Marià Manent.