Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català del segle XX

TítolFunció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català del segle XX
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMarco, Josep