Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català del segle XX

TítolFunció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català del segle XX
Publication TypeArticle de revista
Any 2000
AuthorsMarco, Josep
Títol secundariQuaderns: Revista de Traducció
Tom5
Pàgines29-44
Paraules clau00 estudi descriptiu; 00 estudi teòric; 01 narrativa; 02 avantguardisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 02 postguerra; 02 Segona República; 03 història de la literatura; 03 teoria de la traducció; 04 traducció; 05 adaptació; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 1923-1939; 1939-1975; 1975-XXX; Carner, Josep; Defoe, Daniel; Fontcuberta, Joan
Abstract

L’autor parteix de la idea que el lloc ocupat per la literatura traduïda dins els sistema literari al llarg del segle XX ha esdevingut més marginal amb el pas dels anys. Aquest fet està íntimament relacionat amb el canvi estilístic que deriva d’un moviment pendular en la norma inicial: mentre que les traduccions dutes a terme sota l’aixopluc estilístic del noucentisme s’inclinaven cap a l’acceptabilitat, les més recents s’acosten més al criteri de l’adequació. Això es fa més palès quan es comparen segones traduccions (relativament) recents d’obres que ja van ser traduïdes als anys 20 i 30 amb aquestes versions més antigues, com en el cas de les traduccions de Robinson Crusoe fetes per Carner (1925) i Fontcuberta (1992).