Carner en terra de meravelles: Una traducció de l’anglès

TítolCarner en terra de meravelles: Una traducció de l’anglès
Publication TypeArticle de revista
Any 1984
AuthorsGavaldà, Joaquim Mallafrè
Títol secundariSerra d’Or
Tom298-299
Pàgines58-60
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 narrativa; 01 novel·la; 02 Noucentisme; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 1923-1939; Carner, Josep; Lewis Carroll [Dodgson, Charles Lutwidge]
Abstract

Estudi sobre la traducció carneriana d’Alícia en terra de meravelles, en què Joaquim Mallafrè destaca la fidelitat al text i la llengua acurada i viva (farcida de jocs de paraules, de paràfrasis, de paraules i d’ambients catalanitzats) que utilitza el traductor.