Dues cales en la doble traducció de l’Odissea de Carles Riba

TítolDues cales en la doble traducció de l’Odissea de Carles Riba
Publication TypeArticle de revista
Any 1963
AuthorsAlaiz, Felipe M. Lorda
Títol secundariEstudis Romànics
Pàgines349-356
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Noucentisme; 03 estil; 03 llengua; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura grega; 1906-1923; 1923-1939; 1939-1975; Homer; Riba, Carles
Abstract

Aquest article compara les dues traduccions catalanes de L’Odissea fetes per Carles Riba el 1919 i el 1948, amb l’objectiu de veure-hi les diferències que tenen a veure amb l’evolució del model de llengua literària en català i amb una diferent interpretació de l’obra original.