James Joyce a Catalunya (1921-1936)

TítolJames Joyce a Catalunya (1921-1936)
Publication TypeArticle de revista
Any 2004
AuthorsIribarren, Teresa
Títol secundariEls Marges. Revista de Llengua i Literatura
Tom72
Pàgines21-44
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 narrativa; 02 Noucentisme; 02 preguerra; 03 influència; 03 recepció; 06 literatura anglesa; 06 literatura catalana; 1923-1939; Joyce, James
Abstract

Article sobre la presència de Joyce a la Catalunya dels anys 20 i 30. L’estudi arriba a tres conclusions. Primer: dins dels cercles literaris catalans, la consideració que mereix Joyce no es fonamenta tant en el coneixement directe de la seva obra com en el prestigi que ha obtingut a Europa i als Estats Units. Segon: en el debat català sobre la novel·la, només un nombre molt reduït d’autors contemplen la possibilitat d’assimilar patrons joycians com a recepta literària. I tercer: l’atenció que Joyce rep a Catalunya al llarg d’aquest període evidencia, una vegada més, l’afany per part de la cultura catalana d’assolir una normalitat europea.