Els protestants i la distribució de la Bíblia als Països Catalans

TítolEls protestants i la distribució de la Bíblia als Països Catalans
Publication TypeCapítol de llibre
AuthorsPastor, Joan Gonzàlez
EditorRaurell, Frderic, Damià Roure, and Pius-Ramon Tragan