El teatre italià en les traduccions de Narcís Oller: Giacosa, Rovetta i Goldoni

TítolEl teatre italià en les traduccions de Narcís Oller: Giacosa, Rovetta i Goldoni
Publication TypeArticle de revista
Any 1997
AuthorsGavagnin, Gabriella
Títol secundariQuaderns d’Italià
Tom2
Pàgines99-109
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 teatre; 03 influència; 03 recepció; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1890-1906; 1906-1923; Giacosa, Giuseppe; Goldoni, Carlo; Oller, Narcís; Rovetta, Gerolamo
Abstract

En aquest article Gabriella Gavagnin comenta el context (entre 1905 i 1908) en què Narcís Oller va traduir obres de teatre de Giacosa, Rovetta i Goldoni. A partir de reflexions del mateix Oller, l’autora posa de relleu de quina manera entenia Oller la tasca de traductor i què va significar en el moment la tria d’aquests textos.

Notes

Inclou una cronologia de les traduccions de l’italià fetes per Oller.