Classicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el Noucentisme

TítolClassicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el Noucentisme
Publication TypeLlibre
Any 2005
AuthorsGavagnin, Gabriella
Pàgines324
EditorialPublicacions de l’Abadia de Montserrat
LlocBarcelona
Paraules clau00 estudi històric; 01 narrativa; 01 poesia; 02 Classicisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 02 Renaixement; 02 Romanticisme; 03 catalanisme; 03 cultura; 03 influència; 03 nacionalisme; 03 poètica; 03 recepció; 04 traducció; 05 imitació; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1906-1923; 1923-1939; Aragay, Josep; Estelrich, Joan; Foix J. V; Garcés Tomàs; Morera i Galícia, Magí; Ors, Eugeni d’; Riba, Carles; Rubió i Lluch, Antoni
Abstract

El llibre reconstrueix els fragments d’un discurs amb el qual la cultura catalana dels anys vint va fixar una imatge de la cultura italiana marcada per la seva dimensió renaixentista. Sota l’impuls de motivacions diferents, personals i col·lectives, artistes, poetes, crítics i intel·lectuals van convergir en una visió d’Itàlia molt peculiar, amb la qual es volia vincular la història literària catalana, la del passat i la del futur. Promotors i defensors d’aquesta particular corrent italianista van ser personatges molt diverses com Josep Aragay, Carles Riba, Tomàs Garcés, Antoni Rubió i Lluch, Eugeni d’Ors, Magí Morera i Galícia o Joan Estelrich.