La via occitanofrancesa al petrarquisme de J.V. Foix

TítolLa via occitanofrancesa al petrarquisme de J.V. Foix
Publication TypeArticle de revista
Any 2006
AuthorsGavagnin, Gabriella
Títol secundariEls Marges. Revista de Llengua i Literatura
Tom78
Pàgines21-35
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Classicisme; 03 influència; 03 poètica; 03 recepció; 05 assimilació; 06 literatura catalana; 06 literatura francesa; 06 literatura italiana; 06 literatura occitana; 1906-1923; 1923-1939; Foix, J.V; Petrarca, Francesco
Abstract

Estudi de la influència de Petrarca en la poesia de J.V. Foix, sobretot en “Sol i de dol”. Després d’insistir en la importància del context històric de revifalla occitanista i humanista, l’autora demostra la preponderància de la cultura occitana i, sobretot, francesa, com a filtre del seu petrarquisme. Espigola en l’obra del poeta de Sarrià i, més enllà dels epígrafs, les referències explícites, les reelaboracions temàtiques i altres reminiscències puntuals en la imatgeria, evidencia el pes de Petrarca en la recerca d’un model lingüísticoformal foixià.