Traducció i reescriptura: A propòsit de les traduccions d’Esclasans de poesia italiana

TítolTraducció i reescriptura: A propòsit de les traduccions d’Esclasans de poesia italiana
Publication TypeArticle de revista
Any 2007
AuthorsGavagnin, Gabriella
Títol secundariEls Marges. Revista de Llengua i Literatura
Tom83
Pàgines61-76
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 03 influència; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1906-1923; 1923-1939; Esclasans, Agustí; Foscolo, Ugo; Leopardi, Giacomo; Petrarca, Francesco; Riba, Carles
Abstract

Anàlisi de les traduccions de poesia italiana que va publicar Agustí Esclasans a la premsa entre 1920 i 1930. L’estudi parteix de la detecció d’algunes constants metodològiques i d’una sèrie de variacions semàntiques i estilístiques respecte del text original; a partir d’aquí s’intenta mostrar com els gustos literaris del traductor interfereixen en l’acte traductor, la qual cosa provoca que els textos traduïts mostrin característiques temàtiques i formals que els acosten a la poètica personal del traductor o als referents poètics de la seva tradició.