Influències franceses del passatge “La maleïda”: contribució a l’estudi de les fonts de Canigó

TítolInfluències franceses del passatge “La maleïda”: contribució a l’estudi de les fonts de Canigó
Publication TypeArticle de revista
AuthorsGarolera, Narcís