El teatre procedent del Principat representat a València (1833-1936)

TítolEl teatre procedent del Principat representat a València (1833-1936)
Publication TypeArticle de revista
Any 1988
AuthorsFrasquet, Gabriel Garcia
Títol secundariCaplletra
Tom3
Pàgines127-138
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 teatre; 02 Renaixença; 03 companyies teatrals; 03 crítica; 03 llengua; 03 representacions; 06 literatura catalana; 1800-1890; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; Aguiló, Marià; Arnau, Josep M; Artís, Avel·lí; Aulés, Eduard; Balaguer, Víctor; Baró i Sureda, Teodor; Bordas, Ramon; Camprodon, Francesc; Capdevila, Lluís; Capmany, Narcís; Carcassona, Bartomeu; Codina, Josep Feliu; Collell, Jaume; Colomer, Conrad; Faubel, Ascenci; Ferrer i Codina, Antoni; Fontova, Lleó; Guimerà, Àngel; López, José M; López-Chavarri, Eduard; Martí i Folguera, Josep; Mestres, Apel·les; Molas i Casas, Joan; Mora, Ascenci; Mora, Víctor; Parellada, Pau; Pous i Pagès, Josep; Reina, Ramon; Roca, Gervasi; Roure, Alfons; Rusiñol, Santiago; Sagarra, Josep M. de; Sales Vidal, Francesc de; Soler, Frederic; Torre, Josep M. de la; Torrendell, Joan; Torres, Pere A; Torromé, Leandro; Ubach, Francesc; Verdaguer, Jacint; Vidal i Valenciano, Eduard
Abstract

L’autor destaca els escassos contactes i el trencament quasi absolut de les relacions interdialectals entre el País Valencià i el Principat durant l’època estudiada en l’àmbit teatral. Aquesta situació es veu agreujada per una diglòssia molt arrelada que fa que els espectadors prefereixin obres en castellà, mentre que el “valencià” queda relegat als sainets farcits de vulgarismes i castellanismes. El teatre català es tradueix a l’espanyol quan es representa a València. Segons l’autor, aquesta relació estranya i escassa demostra el fracàs social de la Renaixença valenciana.