Poesia xinesa i poesia xinesa en català

TítolPoesia xinesa i poesia xinesa en català
Publication TypeArticle de revista
Any 1985
AuthorsM. Folch, Dolors
Títol secundariReduccions.Revista de Poesia
Tom25
Pàgines57-86
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 03 llengua; 03 mètrica; 04 traducció; 06 literatura catalana; 06 literatura xinesa; 1923-1939; 1939-1975; Carner, Josep; Du Fu; Fenollosa, Ernest; Li Bo; Manent, Marià; Mestres, Apel·les; Wang Wei
Abstract

L’estudi se centra en l’anàlisi de les versions de Josep Carner, Marià Manent i Apel·les Mestres de tres dels poetes més grans de la llengua xinesa: Li Bai (conegut a Occident també amb els noms de Li Bo, Li Po o Li Tai Po), Du Fu i Wang Wei, tots tres de la dinastia Tang (618-906 dC). Inclou també unes precisions sobre la llengua i l’escriptura xineses, de les quals deriven algunes de les dificultats per traduir-ne la poesia (la importància de l’element gràfic, la polivalència, les diferències estructurals), i una introducció breu a la poesia xinesa, als tres poetes estudiats i a la mètrica i la temàtica poètiques xineses.

Notes

Per a cada un dels poemes estudiats, s’inclou el text ideogramàtic original; la transcripció fonètica en alfabet llatí; una traducció cursiva, encara desgramaticalitzada; la traducció gramaticalitzada fidel més òbvia, i, finalment, les versions que n’han fet els escriptors catalans.