La dramatúrgia estrangera als escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)

TítolLa dramatúrgia estrangera als escenaris catalans durant la guerra i la revolució (1936-1939)
Publication TypeArticle de revista
AuthorsBoreu, Francesc Foguet i