Els néts catalans de Carducci: traducció, recepció i ideologia

TítolEls néts catalans de Carducci: traducció, recepció i ideologia
Publication TypeArticle de revista
Any 2002
AuthorsEdo, Miquel
Títol secundariEls Marges. Revista de Llengua i Literatura
Tom70
Pàgines99-108
Paraules clau00 estudi descriptiu; 01 poesia; 02 Classicisme; 02 Modernisme; 02 Noucentisme; 02 Renaixença; 03 ideologia; 03 influència; 03 poètica; 03 recepció; 04 traduccions directes; 05 assimilació; 06 literatura catalana; 06 literatura italiana; 1800-1890; 1890-1906; 1906-1923; 1923-1939; Carducci, Giosuè; Costa i Llobera, Miquel; Estelrich, Joan; Ruiz, Diego
Abstract

Estudi de la recepció de Giosuè Carducci a les terres de parla catalana. Miquel Edo analitza la influència del poeta italià sobre diversos autors: destaquen en primer lloc Joan Lluís Estelrich i Miquel Costa i Llobera, durant el darrer quart del segle XIX, als quals caldria afegir Joan Estelrich, que elaborà una ‘Bibliografia Carducciana’; i en segon lloc Diego Ruiz, ja a principis del segle XX. L’autor de l’article assenyala la diferència d’aquestes influències: mentre que la primera -centrada a Mallorca en l’Escola Mallorquina- és de caire específicament literari i de tendència aristocratitzant, la segona es fixa en el vessant subversiu, revolucionari i, en general, més ideològic del poeta. Són citats al llarg de l’article els diversos traductors de Carducci al català.