Les traduccions al català de Marguerite Yourcenar: edicions i recepció crítica

TítolLes traduccions al català de Marguerite Yourcenar: edicions i recepció crítica
Publication TypeArticle de revista
AuthorsCerdó, Luisa Cotoner