Carles Riba i l’adaptació de l’hexàmetre al català en la seva traducció de l’Odissea

TítolCarles Riba i l’adaptació de l’hexàmetre al català en la seva traducció de l’Odissea
Publication TypeArticle de revista
AuthorsMeya, Jordi Cors i